Windpark La Tourelle wordt eerste windturbine van de coöperatieve Enercoop

9 februari 2023

De windturbine, die zich in de gemeente Castanet Le Haut bevindt, is al altijd het enige windpark op aanzienlijke afstand van Elicio’s ontwikkelings- en uitbatingsactiviteiten, die zich binnen Frankrijk eerder in het Noorden situeren.

De coöperatieve Enercoop, leverancier van 100% hernieuwbare elektriciteit, heeft vestigingen verspreid over heel Frankrijk. Zij bleken de sterkste kandidaat tijdens een verkoopproces in de tweede helft van 2022. Enercoop wil namelijk het aandeel van windenergie in haar elektriciteitsmix vergroten. Gezien Enercoop’s coöperatief model, haar wens om de eigen energieproductie activiteiten te versnellen en de lokale aanwezigheid, is het een win-win voor alle partijen, inclusief de burgers en stakeholders van de coöperatieve. 


De Enercon windturbine werd in 2009 in gebruik genomen en produceerde sindsdien gemiddeld 4.783 MWh per jaar, d.w.z. het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 2.400 huishoudens. Hiermee werd elk jaar de uitstoot van 206 ton CO2 vermeden. Na 14 jaar trouwe dienst vertrouwt Elicio de turbine toe aan Enercoop, die haar eigen productiecapaciteit hiermee meteen vergroot en haar klanten van - hopelijk héél véél - windenergie kan voorzien de komende jaren.
 

Top