Nieuws

 • 30 nov. 2022
  Mestrèl, het drijvende windproject in de Middellandse Zee zet in op lokale verankering

  Het drijvende windproject van het consortium Baywa r.e. en Elicio kreeg de naam Mestrèl. Het consortium ondertekende onlangs "la Charte d’engagement local portée par Pôle Mer Méditerranée" en wil zich onderscheiden door ambitieuze plaatselijke economische voordelen voorop te stellen.

  Lees meer

 • 21 nov. 2022
  WE MOETEN VROUWEN STEUNEN EN MOTIVEREN OM IN DE HERNIEUWBARE ENERGIESECTOR AAN DE SLAG TE GAAN

  Dragana Gajic, Head of Accounting bij Elicio Serbia, is lid en trotse ambassadrice van het Green Women’s Network, een initiatief van de Canadese ambassade in Servië en OIE Srbija. Het Green Women’s Network had een gesprek met Dragana over hoe vrouwen gemotiveerd kunnen worden om een actievere rol op te nemen in de hernieuwbare energiesector.

  Lees meer

 • 20 okt. 2022
  Stakeholder workshop CORDOBA

  Samen met de partners binnen het project CORDOBA organiseerden wij op donderdag 20 oktober in Oostende een stakeholder workshop en netwerklunch, gevolgd door een offshore visit aan ons windpark Norther. Het werd een zeer leerrijke en productieve dag, waar kennisinstellingen en bedrijven met elkaar in overleg gingen, stevig discussieerden, en in the end… elkaar konden vinden in frisse ideeën. Helemaal klaar om het project verder vorm te geven. 

  Lees meer

 • 7 okt. 2022
  350 kinderen op bezoek in het windenergiepark van Bassenge

  Omdat we bouwen aan een duurzame samenleving en het thema energie actueler dan ooit is, nodigden we alle kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van de scholen in de buurt van Bassenge en Riemst uit om een bezoekje te komen brengen aan het windpark van Bassenge. Over vier dagen verspreid kwamen in totaal 350 leerlingen een kijkje nemen en maakten ze een educatieve wandeling door het windenergie- en landbouwlandschap. 

  Lees meer

Top