Geschiedenis

Ontstaan in 2014


Elicio NV is ontstaan in 2014, na overname van een aantal activiteiten van de Electrawinds-groep.

Electrawinds is een hernieuwbare energiespeler actief in wind, solar en biomassa en dit in een 12-tal landen. In de loop van 2013 raakte zij in financiële moeilijkheden die uiteindelijk leidden tot een procedure in het kader van de WCO wetgeving (het vroegere gerechtelijk akkoord). Onder bescherming tegen haar schuldeisers werd met de belangrijkste betrokkenen een herstelplan uitgewerkt.

Het sluitstuk van dit uiteindelijk goedgekeurde herstelplan was de overname door Nethys van een aantal activa en passiva, en dit via Elicio NV, een speciaal hiervoor opgerichte dochtervennootschap van Nethys. Tussen Electrawinds en Nethys bestond reeds een partnership m.b.t. de ontwikkeling van windprojecten in de provincie Luik. Via de overname van een 30-tal vennootschappen en via de overdracht van een bedrijfstak, is Elicio eigenaar geworden van:

  • operationele windparken met een totaal vermogen van 142 MW in Frankrijk en België. Deze vertegenwoordigen 77 windturbines die tussen 2000 en 2013 werden gebouwd;
  • een biomassaproject in constructiefase in Frankrijk;
  • een bijzonder gevulde pipeline met onshore windprojecten in België, Frankrijk, Servië, Kenia en Roemenië;
  • alsook de volledige offshore wind portefeuille.


Een aantal medewerkers en managers van Electrawinds, die actief waren in de ontwikkeling en het beheer van de overgenomen activa, hebben eveneens de overstap gemaakt naar Elicio.
Na deze herstructurering is Electrawinds blijven bestaan en beheert zij verder de activa die niet werden overgedragen voor of tijdens de WCO-periode.  

Elicio NV maakt 100 % deel uit van de industriële partij Nethys, een gediversifieerde groep die reeds sinds 1923 actief is in de energiesector.
 

Situatie bij overname op 19.07.2014:
 

Top