OVER Elicio

Elicio uw Belgische energieproducent


Elicio NV is een Belgische energieproducent, internationaal actief binnen de sector van hernieuwbare energie.

Als elektriciteitsproducent halen we onze energie voornamelijk uit wind. Het gaat steeds om hoogtechnologische installaties, gerealiseerd in goed nabuurschap.

Elicio wil hiermee een meer dan positieve bijdrage leveren aan een betere leefwereld.

Elicio is actief aanwezig in alle facetten van hernieuwbare energie: door het succesvol ontwikkelen van projecten, deze inhouse te engineeren, de bouw te realiseren en finaal gedurende 20 jaar de projecten ook te exploiteren.

Elicio heeft in het verleden de nodige ervaring opgedaan bij het realiseren en exploiteren van biomassa- en biofuel centrales, industriële solarinstallaties en kleine hydroprojecten.

Als onderneming met 20 jaar ervaring in de sector, focust Elicio zich op projecten die bijdragen tot een meer duurzame wereld, binnen een maatschappelijk verantwoord kader, met een langetermijnvisie voor haar aandeelhouders.

 

Het DNA van Elicio - Mission statement

Met respect voor mens en milieu investeert Elicio als uniek en innovatief energiebedrijf in duurzaam ondernemen door het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van groenestroomprojecten.

 

Key messages

 • Mission
  Elicio generates electricity based on renewable energy sources and aims to contribute positively towards society and stakeholders.
 • Stable partner
  Elicio is part of a strong industrial group, with a diversified activity base. Elicio benefits from having a stable shareholder structure with a long term strategy.
 • Know-how
  Elicio has a track record in successfully developing, engineering, constructing and operating projects.
 • Potential
  Elicio will focus on projects that secure sustainable profitable growth. Elicio is in it for the long run with the ambition to consolidate its position as a major renewables player.

   

HEALTH & SAFETY, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL POLICY STATEMENT

Elicio is een toonaangevende ontwikkelaar, eigenaar en beheerder van energieproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen.

Elicio wil een optimale veiligheid waarborgen voor haar werknemers, voor de contractors die in onze installaties werken en voor derden. Hiervoor worden een aantal algemene principes op het vlak van preventie en risicobeheer gerespecteerd.
Onze vier essentiële principes zijn:

 • risico’s voorkomen
 • risico's die niet kunnen worden voorkomen, evalueren
 • risico's bij de bron bestrijden
 • een veiligheidsbeleid dat een beter welzijn beoogt, met aandacht voor stresspreventie en gezondheid

Elicio integreert gezondheid, veiligheid, sociale en milieuvriendelijke aspecten in alle beslissingen die het bedrijf neemt. Met leveranciers en partners worden deze aspecten mee in overweging genomen met het oog op een verantwoordelijke werkgever.

Om te voldoen aan de wettelijke verantwoordelijkheden en ter ondersteuning van de milieuvriendelijke en duurzame ontwikkeling onderschrijft Elicio volgende principes:

 • Zorg en onderhoud van veilige, gezonde en ecologisch verantwoorde arbeidsomstandigheden, die rekening houden met maatschappelijke behoeften en vereisten;
 • Uitvoering van een risicoanalyse betreffende Health & Safety, Social en Environmental (HSSE) omstandigheden. Hieraan gekoppeld, een managementsysteem opzetten dat voldoet aan de internationale normen;
 • Aanbod van HSSE training voor medewerkers en partners;
 • Regelmatig met medewerkers HSSE onderwerpen evalueren;
 • Goedkeuring van een preventieve aanpak in onze zakelijke activiteiten door het verrichten van risicobeoordelingen,  het naleven van de wetgeving, het gebruik van hulpbronnen te beperken en het minimaliseren van verontreiniging;
 • Normen bevorderen en zorgen voor de beste HSSE prestaties van alle filialen, supply chain en projectvennootschappen;
 • Regelmatige audits van het HSSE-management en de prestaties;
 • Jaarlijkse beoordeling van de HSSE-verklaring.

Alle medewerkers van Elicio zijn verantwoordelijk voor de naleving en uitvoering van deze beleidsverklaring. Onze managers zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en het beheer van de prestaties.

Deze beleidsverklaring is van toepassing op al onze medewerkers, kantoren en zakelijke activiteiten.
 

Download PDF

Top