Links

 


Company Brochure Elicio

Website Nethys

Website Norther

Website Otary


FLOATING ENERGY ALLYANCE

 

 

Floating Energy Allyance (een consortium bestaande uit 3 partners: BayWa r.e., Elicio en BW Ideol) is de ontwikkelaar van een drijvend offshore-windpark in Schotse wateren - Buchan Offshore Wind -  met een capaciteit van 1GW. Het gebied werd aangeduid als NE8 en bevindt zich ongeveer 75 km ten noordoosten van Fraserburgh aan de kust van Aberdeenshire.

 


PENNAVEL & MESTREL

Het consortium BayWa r.e. -  Elicio neemt deel aan 2 offshore tenders in Frankrijk, AO5 en AO6. Meer informatie vind je op de project websites www.pennavel.bzh. & www.mestrel.fr

 


LIDMAATSCHAP VWEA

 

 

De Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA) verenigt de actoren in de windenergiesector (studiebureaus, projectontwikkelaars, windparkuitbaters en de toeleveringsindustrie) en is het aanspreekpunt voor de overheid en bedrijven met interesse in windenergie. VWEA ijvert voor een gedragen ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen.

 


 

LIDMAATSCHAP BOP

 

De vzw Belgian Offshore Platform (BOP) is de vereniging van investeerders en eigenaars van windmolenparken in de Belgische Noordzee. Het BOP werd in 2011 opgericht om de ontwikkeling van windenergie in de Belgische Noordzee te bepleiten. 

Top