Links

 


Company Brochure Elicio

Website Elicio Serbia

Website Nethys

Website Norther

Website Otary


FLOATING ENERGY ALLYANCE

Floating Energy Allyance (een consortium bestaande uit 3 partners: BayWa r.e., Elicio en BW Ideol) is de ontwikkelaar van een drijvend offshore-windpark in Schotse wateren, met een capaciteit van 1GW. Het gebied werd aangeduid als NE8 en bevindt zich ongeveer 75 km ten noordoosten van Fraserburgh aan de kust van Aberdeenshire.


PENNAVEL

Pennavel (een consortium bestaande uit 2 partners: BayWa r.e. en Elicio) is de ontwikkelaar van een drijvend offshore-windpark voor de kust van Zuid-Bretagne. De keuze van de naam "Pennavel" illustreert het Bretoense karakter en de lokale verankering die de twee ondernemingen willen benadrukken. Meer informatie vind je vanaf heden op de website www.pennavel.bzh.

 


LIDMAATSCHAP VWEA

 

 

De Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA) verenigt de actoren in de windenergiesector (studiebureaus, projectontwikkelaars, windparkuitbaters en de toeleveringsindustrie) en is het aanspreekpunt voor de overheid en bedrijven met interesse in windenergie. VWEA ijvert voor een gedragen ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen.

 


 

LIDMAATSCHAP BOP

 

De vzw Belgian Offshore Platform (BOP) is de vereniging van investeerders en eigenaars van windmolenparken in de Belgische Noordzee. Het BOP werd in 2011 opgericht om de ontwikkeling van windenergie in de Belgische Noordzee te bepleiten. 

Top