Links

 


Brochure Elicio

Website Elicio Serbia

Website Nethys

Website Norther

Website Otary


 

LIDMAATSCHAP VWEA

 

 

De Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA) verenigt de actoren in de windenergiesector (studiebureaus, projectontwikkelaars, windparkuitbaters en de toeleveringsindustrie) en is het aanspreekpunt voor de overheid en bedrijven met interesse in windenergie. VWEA ijvert voor een gedragen ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen.

 


 

LIDMAATSCHAP BOP

 

De vzw Belgian Offshore Platform (BOP) is de vereniging van investeerders en eigenaars van windmolenparken in de Belgische Noordzee. Het BOP werd in 2011 opgericht om de ontwikkeling van windenergie in de Belgische Noordzee te bepleiten. 

Top