Windenergieproject Balen officieel geopend: burgers kunnen mee participeren

6 mei 2022

Elicio en burgercoöperatie Campina Energie huldigden de twee Enercon windturbines officieel in. De grootste afnemer van de windenergie wordt drinkwatermaatschappij Pidpa. Met de zon en de wind van de partij, was het een ideaal moment om hernieuwbare energie te vieren.

 

Over het windproject

 

De windturbines bevinden zicht op het waterwingebied van Pidpa, vlakbij Pakawi Park, in Olmen, geelgemeente van Balen. “Deze turbines hebben een gezamenlijk vermogen van 4,7 megawatt en zullen jaarlijks meer dan 10.500.000 kWh aan energie produceren. Dat is ongeveer het jaarverbruik van 3.000 gezinnen. Pidpa neemt een deel van de geproduceerde energie rechtstreeks af” aldus Tine Roels, Project Manager Elicio.

 

Klimaat en energie ambities van de gemeente Balen en provincie Antwerpen

 

“Het windenergie project kadert perfect in de keuze die we met de gemeente hebben genomen, om het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie te ondertekenen. De twee turbines besparen jaarlijks iets meer dan 5000 ton CO2, en dragen zo hun steentje bij aan  het bereiken van ons doel, nl. de CO2 uitstoot op ons grondgebied met 30% doen dalen tegen 2030”, aldus Balense schepen van milieu, Nancy De Bie.

Gouverneur Cathy Berx kan tot haar grote spijt niet aanwezig zijn bij de plechtige opening. Liefst feliciteerde ze het gemeentebestuur persoonlijk met deze verwezenlijking. Zij dankt alle inwoners van Balen meest hartelijk. “Ik ben opgetogen en dankbaar met de realisatie van deze twee windturbines, die dankzij projectontwikkelaar Elicio, gemeente Balen, afnemer Pidpa en burgercoöperatie Campina Energie ingehuldigd konden worden.  De eindmeet halen van een windturbineproject is steeds minder vanzelfsprekend. Niet enkel de complexiteit maar vooral ook de groeiende tegenstand,  angst en ongerustheid maken dergelijke trajecten bijzonder uitdagend en erg lang. 5 jaar is verre van een uitzondering.  De voorbije jaren neemt het aantal vergunde windturbines ook in de provincie Antwerpen sterk af. Dat is een probleem en moet ons zorgen baren. De huidige geopolitieke context versterkt de nood aan een hernieuwbare energiemix en het belang van decentraal geproduceerde energie. Decentraal geproduceerde hernieuwbare energie is niet langer alleen cruciaal om onze klimaatdoelstellingen te halen, maar bovendien ook om de energie betaalbaar en beschikbaar te houden.  Om al deze redenen dank ik u allen meest hartelijk om deze twee windturbinekansen te grijpen en zo bij te dragen aan een meer duurzame, meer weerbare provincie.”  

 

Pidpa wordt grootste afnemer

 

“Drinkwater is een geschenk uit de natuur. Juist daarom beseft Pidpa dat wij deze natuur moeten koesteren en beschermen. Duurzaamheid staat dan ook centraal in onze werking. Het nieuwe project van Elicio is hiervan een mooi voorbeeld. De geplande windturbines zullen stroom leveren aan onze waterzuiverings- en pompinstallaties. Een verstandige energiekeuze, want zo dragen wij niet alleen bij tot een betere leefomgeving maar onder meer dankzij deze goedkope groene energie kan Pidpa uw water blijven leveren aan de best mogelijke prijs”, aldus Eddy Troosters, CEO van Pidpa.


Burger participatie

 

Via burgercoöperatie Campina Energie, zorgt Elicio ervoor dat ook de inwoners uit de omgeving in het windturbineproject kunnen participeren. 

Mark Jacobs, gedelegeerd bestuurder van Campina Energie: “Campina Energie participeert voor 20% in het project. Iedereen kan vennoot worden door minstens één aandeel van Campina Energie te kopen. Elke vennoot heeft één stem in de algemene vergadering van de coöperatie. Kempense burgers worden zo betrokken in het beheer van het project. Samen met de gemeenten streven we naar meer energie-onafhankelijkheid van de regio. Deze acties passen ook perfect binnen het burgemeestersconvenant én de klimaatdoelstellingen waartoe gemeenten zich engageerden.”.

 


 

Bekijk hier de aftermovie van de inhuldiging op 6 mei.
 

 

Top