Visualisatie/ photomontage vs. realisatie/ vue réelle

6 oktober 2017

Vergelijking van visualisatie gemaakt tijdens de studiefase en het gebouwde windpark. Een mooi voorbeeld dat aantoont dat een visualisatie een accuraat beeld geeft.

Comparaison entre le photomontage réalisé pendant la phase d’étude et la vue réelle du parc construit. Un exemple qui illustre bien la précision et le réalisme du photomontage.

Top