Elicio, Total en Ørsted bundelen hun krachten om bod uit te brengen op windmolenpark voor de kust van Duinkerke

18 februari 2019

Parijs, 15 februari 2019 – Elicio, een producent van hernieuwbare energie die werd
geselecteerd door de Franse Regelgevende Commissie voor Energie, Total, een mondiale
speler in de energiesector, en Ørsted, hernieuwbare energiereus, kondigen de oprichting van
een industrieel samenwerkingsverband aan om een gezamenlijk bod te doen op het offshore
windmolenpark te Duinkerke, met een stroomcapaciteit tot 600 MW.

Emile Dumont, Voorzitter van Elicio France, verklaart: “Windenergie heeft een aanzienlijk
groeipotentieel in Frankrijk en vormt de kern van Elicio’s strategie in haar strijd voor een wereld
die draait op schonere en kostenefficiëntere energie. Na de succesvolle preselectie van Elicio
voor ronde 3 van de Franse concurrentiegerichte dialoog en dankzij onze unieke expertise en
ervaring, verbinden wij ons er samen met onze partners Total en Ørsted toe om ervoor te
zorgen dat deze aanbesteding een mijlpaal wordt voor de Franse offshore windenergiesector.

“Total engageert zich voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in Frankrijk en
is overtuigd van het potentieel van de Franse offshore windindustrie. Onze erkende expertise
in offshore olie en gas, gecombineerd met de expertise van Ørsted, wereldleider in de
waardeketen voor offshore windenergie, en van Elicio, een ervaren ontwikkelaar die reeds aan
het begin van de aanbesteding werd gekwalificeerd, bieden een goede basis voor het succes
van een veilig en competitief project”, verklaart Julien Pouget, Senior Vicevoorzitter
Hernieuwbare Energie bij Total. “Dankzij haar jarenlange aanwezigheid in de regio, beschikt
Total over een uitstekende kennis van het lokale industriële landschap en zijn sterktes, wat
goed van pas kan komen bij de economische ontwikkeling van de regio in het kader van een
territoriaal samenwerkingsproject. "

Martin Neubert, Chief Executive Officer van Ørsted Offshore, legt uit: “Offshore windenergie
kan een sterke bijdrage leveren aan het behalen van de Franse doelstellingen op het gebied
van hernieuwbare energie. Als wereldleider op het vlak van offshore windenergie dragen wij
bij tot het samenwerkingsverband met ons ongekend trackrecord wat betreft de ontwikkeling,
de bouw en het beheer van offshore windmolenparken. Bovendien bieden de gecombineerde
competenties van Ørsted, Total en Elicio de mogelijkheid om het grote Franse potentieel voor
de productie van hernieuwbare offshore windenergie ten volle te ontwikkelen.

Over Elicio
Elicio produceert hernieuwbare energie, meer bepaald onshore en offshore windenergie in
Frankrijk, België en op internationaal niveau. Het bedrijf neemt reeds deel aan enkele
Belgische projecten in het kader van offshore windenergie, namelijk Norther, Rentel en
SeaMade. Elicio is actief in alle aspecten van hernieuwbare energie dankzij de succesvolle
interne ontwikkeling, organisatie, bouw en beheer van zijn projecten. Als jong bedrijf spitst
Elicio zich vooral toe op projecten die bijdragen tot een duurzamere wereld en een
verantwoordelijkere samenleving, evenals op een langetermijnvisie voor zijn aandeelhouders.
https://www.elicio.be

Over Total
Total is een belangrijke speler in de energiesector, die brandstoffen, aardgas en koolstofarme
elektriciteit produceert en op de markt brengt. Onze 100.000 werknemers zetten zich in voor
de ontwikkeling van betere energie die veiliger, voordeliger, schoner en voor zo veel mogelijk
mensen toegankelijk is. Met onze activiteiten in meer dan 130 landen is het onze ambitie om
de grootste speler te worden op het vlak van verantwoorde energie.

Over Ørsted
Ørsted is een wereldleider in offshore windenergie die meer dan één vierde van het
wereldwijde geïnstalleerde vermogen beheert. Ørsted ontwikkelt, bouwt en beheert offshore
en onshore windmolenparken, bio-energiecentrales en innoverende afvalenergie-oplossingen
en biedt slimme energieproducten aan zijn klanten. Ørsted heeft 6000 medewerkers in dienst
en is gevestigd in Denemarken. De aandelen van Ørsted noteren op de Nasdaq Copenhagen
(Orsted). In 2017 bedroeg de omzet van de groep 59,5 miljard Deense kroon (8,0 miljard EUR).
Het visie van Ørsted is een wereld die volledig op groene energie draait.
https://www.orsted.com


* * * * *
Contactpersonen van Ørsted
Mediarelaties: Tom Lehn-Christiansen l +45 99 55 60 17 l
tomlc@orsted.dk
Contactpersonen van Elicio
Mediarelaties: Filip Dewulf l +32 59 56 97 00 l Filip.dewulf@elicio.be
Contactpersonen van Total
Mediarelaties: +33 1 47 44 46 99 l presse@total.com l @TotalPress
Investeerdersrelaties: +44 (0)207 719 7962 l ir@total.com


Disclaimer
Dit persbericht, waaruit geen rechtsgevolgen kunnen voortvloeien, is louter ter informatieve titel. De
entiteiten waarin TOTAL S.A. rechtstreeks of onrechtstreeks investeringen bezit, zijn afzonderlijke
rechtspersonen. TOTAL S.A. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor hun handelingen of
nalatigheden. In dit document worden de termen “Total” en “Total Group” soms gemakshalve gebruikt
wanneer er in het algemeen wordt verwezen naar TOTAL S.A. en/of haar dochterondernemingen. Zo
kunnen ook de woorden “wij”, “ons” en "onze" gebruikt worden om te verwijzen naar
dochterondernemingen in het algemeen of naar de mensen die voor die ondernemingen werken.
Dit document kan toekomstgerichte informatie en verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op bepaalde
economische gegevens en veronderstellingen in een bepaald economisch, competitief en regelgevend
kader. Die kunnen in de toekomst onnauwkeurig blijken te zijn, en zijn onderworpen aan bepaalde
risicofactoren. Noch Total, noch haar dochterondernemingen gaan enige verbintenis aan om enige in
dit document vermelde toekomstgerichte informatie of verklaringen, doelstellingen of tendensen
publiekelijk bij te werken ten gevolge van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Top