12 MW extra vermogen groene energie

9 augustus 2023

Het windpark bestaat uit vier Nordex N117 windturbines met elk een elektrisch vermogen van 3 MW, een rotordiameter van 117 m en een tiphoogte van150m. Samen produceren ze 27.000 MWh groene energie per jaar, goed om het energieverbruik van bijna 8.000 gezinnen te dekken. Dit levert iets meer dan 13.000 ton vermeden CO₂-uitstoot op, wat overeenkomt met het schrappen van 6.500 dieselwagens uit het verkeer.

De windturbines are blowing in the wind sinds begin deze week. Weer een stapje vooruit richting meer energie-onafhankelijkheid en een groenere toekomst!

Top