Vier initiatiefnemers, één milieuonderzoek.

20 september 2021

64.000 gezinnen van groene, hernieuwbare en betaalbare stroom voorzien.

 

Dat is de ambitie van windpark Ventori. Elicio, Eneco, Limburg win(d)t en Luminus slaan de handen ineen en onderzoeken samen de mogelijkheid om vijftien windturbines te realiseren langs de E313 in Tongeren en Riemst. 


Het gebied in Tongeren en Riemst is een belangrijke locatie voor windenergie in Vlaanderen. Daarom zijn er in het verleden door de vier initiatiefnemers verschillende projecten geïnitieerd met een totaal van 28 windturbines. Op verzoek van de Vlaamse overheid, stad Tongeren, gemeente Riemst en provincie Limburg zijn alle oude plannen nu gebundeld in één nieuw project van 15 windturbines. 

 Meer info?

Bekijk zeker eens onze website ventori.be. Je vindt er ook een video waarin de initiatiefnemers het project toelichten. Jan Vercauteren, Expert Project Manager Elicio, vertelt je graag wat het project inhoudt, waarom het nodig is, wat en milieueffectenonderzoek is, en hoe je op de hoogte kan blijven over het project.
 

Top