Interclusterproject Cordoba gaat van start

26 januari 2021

België heeft de ambitie om in 2050 op 100% hernieuwbare energie te kunnen overschakelen. De beperkte ruimte op zee en op land vormt echter een belangrijk obstakel om dat waar te maken. Daarom wordt in toenemende mate naar samenwerking met het buitenland gekeken.
 


De verdere uitbouw van offshore windparken vormt een cruciaal onderdeel van de Europese energietransitie, waarbij uitgegaan wordt van een groei van de capaciteit van offshore wind in Europa tot 450 GW tegen 2050. Dit betekent een toename met een factor 20 ten opzichte van de huidige geïnstalleerde capaciteit.


Al deze opgewekte elektrische energie dient ook aan land te worden gebracht. Op dit ogenblik gebeurt dit voornamelijk met directe verbindingen van de individuele windparken naar land. De windparken nemen echter in aantal en grootte toe, en komen steeds meer met elkaar en met andere landen in verbinding te staan.


Om deze hybride offshore verbindingen mogelijk te maken, is er nood aan een meer geïntegreerde en grensoverschrijdende aanpak. Met het project CORDOBA willen de bedrijven Elicio, Marlinks, Yuso en Enersynt in samenwerking met EnergyVille/KU Leuven daarvoor ondersteunende beslissingstools en operationele modellen aanreiken.

 

Meer nieuws hierover lees je hier.

 

Pictures@Otary
 

Top