Hoe garanderen we onze toegang tot offshore energie?

28 september 2021

In de offshore energiesector streeft men naar een kosteneffectief, holistisch en duurzaam ontwerp en dito uitbating van hybride offshore verbindingen (HOV) en offshore netten.

 

Hiervoor moeten wel nog een aantal uitdagingen overwonnen worden. Daarbij denkt men onder andere aan de gezamenlijke ontwikkeling en een gecoördineerde operationele werking van HOV voor levering van netondersteunende diensten aan meerdere controlegebieden.

Dit alles draagt bij tot een betere toegankelijkheid van groene energie. Ook al waait het niet in België, dan waait het misschien wel in een ander land. Via deze hybride verbindingen wordt het mogelijk om via gelijkstroom duizenden megawatt over lange afstanden te transporteren. Dat zal op termijn de leveringszekerheid helpen garanderen.

De Vlaamse industrie heeft wereldwijd een voortrekkersrol in de ontwikkeling en uitbating van offshore windparken. De partners in het project zijn hier goede voorbeelden van: Elicio wil de komende jaren haar bestaande expertise rond het verbinden van de verschillende windparken verder uitbouwen en kijkt het ook naar nieuwe technologieën om de stabiliteit in het elektriciteitsnet te helpen garanderen (batterijen en waterstof). Yuso doet nu al onderzoek naar het beheren van decentrale energie op land en wil zijn expertise uitbreiden naar zee. Enersynt, dat gespecialiseerd is in de aansluiting van hernieuwbare energie op het net, zal een optimalisatiemodel ontwikkelen om de interconnectoren (de verbindingen tussen stroomnetwerken) maximaal te laten renderen en Marlinks zal de honderden kilometers aan onderzeese kabels monitoren om zo het net betrouwbaar uit te baten.
 

Meer weten hierover?  

Bekijk zeker de reportage op Kanaal Z (online beschikbaar vanaf 29 september) of lees er meer over op de website van de Blauwe Cluster

 


 

Cordoba is een innovatief project met steun van VLAIO, op initiatief van de betrokken clusters De Blauwe Cluster en Flux50, in samenwerking met partners: Elicio, Marlinks, Yuso, Enersynt en KUL. 


 

Top