Campina Energie en Elicio ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

5 september 2018

Campina Energie en Elicio hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling en realisatie van twee windturbines in Balen. De bedrijven hebben daarnaast ook de intentie om samen te werken voor de ontwikkeling van andere hernieuwbare energieprojecten in de Kempen zodat burgers een stem krijgen in het beheer van de opgewekte elektriciteit.

Elicio NV is een Belgische energieproducent, internationaal actief binnen de sector van hernieuwbare energie. Als jonge onderneming focust Elicio zich op projecten die bijdragen tot een meer duurzame wereld, binnen een maatschappelijk verantwoord kader, met een langetermijnvisie voor haar aandeelhouders.

“De windturbines komen ter hoogte van het open gebied achter de Olmense Zoo. Ze hebben elk een maximaal vermogen van 3.200 kW, een rotordiameter van 110 meter en een tiphoogte van 165 meter” vertelt Nicolas Bruynooghe, directeur projectontwikkeling van Elicio NV. “Momenteel loopt de vergunningsaanvraag nog. We verwachten de beslissing van de Minister omstreeks eind september.”

“De jaarlijkse elektriciteitsproductie van de windturbines wordt geraamd op 12.500 à 15.000 MWh”, aldus Tine Roels, projectmanager van het project. “Ter vergelijking: een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 3.500 kWh per jaar. Dit betekent dat het windturbineproject energie kan voorzien voor ongeveer 3.500 à 4.300 gezinnen”.

Campina Energie cvba is een coöperatieve vennootschap die door burgers uit de Kempen zelf werd opgestart. De coöperatie heeft tot doel hernieuwbare energie te produceren en mee in te staan voor het beheer van die installaties. Burgers kopen aandelen in de coöperatie en worden zo mede-eigenaar. Ze beslissen mee over de eventuele winstuitkering (dividend). Campina Energie streeft naar een klimaat-neutrale regio zodat de Kempen minder afhankelijk worden van dure, geïmporteerde energie. Op die manier versterkt Campina Energie ook de economische slagkracht van de regio.

Voor het windenergieproject in Balen willen burgercoöperatie Campina Energie en Elicio graag samenwerken. Ze willen ervoor zorgen dat ook de inwoners uit de omgeving in het windturbineproject kunnen participeren.
Mark Jacobs, gedelegeerd bestuurder van Campina Energie: “Campina Energie participeert voor 20% in het project. Iedereen kan vennoot worden door minstens één aandeel van Campina Energie te kopen. Elke vennoot heeft één stem in de algemene vergadering van de coöperatie. Kempense burgers worden zo betrokken in het beheer van het project. Samen met de gemeenten streven we naar meer energie-onafhankelijkheid van de regio. Deze acties passen ook perfect binnen het burgemeestersconvenant én de klimaatdoelstellingen waartoe gemeenten zich engageerden.”. Een oproep aan aandeelhouders volgt wanneer de windturbines definitief vergund zijn.

Beide bedrijven drukten hun intentie uit om ook in andere hernieuwbare energieprojecten in de Kempen samen te werken, zodat burgers betrokken worden in het beheer van de opgewekte elektriciteit.

Top