NL   |   FR   |   EN   |   SRB      
  • Vetropakovi Malibunar i Alibunar na uvidu javnosti

Vetropakovi Malibunar i Alibunar na uvidu javnosti

 

Kompanija Elicio, koja razvija i uskoro počinje izgradnju vetroparkova Malibunar i Alibunar, održala je prezentaciju projekata kako bi sve zainteresovane građane informisala o početku radova, tehničkim karakteristikama projekta i načinima komunikacije sa investitorom.

Prezentacija je održana 15. decembra  u Sali Skupštine opštine Alibunar i predstavlja prvi u nizu sličnih javnih događaja.

  • Vlasnicima parcela, kako onih na kojina će biti turbine, tako I na susednim smo prezentovali tehničke karakteristike projekta, plan izgradnje I rekonstrtukcije puteva, kao i dalekovoda.  Građanima je predstavljena maršruta kojom će turbine specijalnim transportom biti dopremane iz Luke Pančevo, mada ćemo sigurnno uoči transporta detaljno informisati građane kako bismo izbegli bilo kakav zastoj I neprijatnosti. Takođe, predstavljen je i mehanizam žalbe, kao forma u kojoj će građani moći da prijave bilo kakvu štetu I da traže I dobiju nadoknadu ako je žalba opravdana – objasnio je Marijan Rančić, rukovodilac projekata.

Kompanija Elicio poštuje najviše standarde u komunikaciji sa svim zainteresovanim stranama za projekte ( stejkholderima), a pre svega sa lokalnom zajednicom. Pozivna pisma vlasnicima parcela na području na kom će biti vetropark poslata su blagovremeno zvaničnom poštom, kao i predstavnicima svih najvažnijih organizacija u Alibunaru, dok su građani pozvani putem javnog obaveštenja postavljenog na oglasnim tablama u opštini, katastru, Domu zdravlja, kao i na web sajtu kompanije i putem društvenih mreža.


Ista prezentacija održana je u Vladimirovcu 9. februara 2017. Godine. Osim predstavljanja projekata, značajan deo prezentacije posvećen je direktnoj komunikaciji sa građanima i odgovaranju na pitanja.


Danijela Isailović, zadužena za korporativne komunikacije u kompaniji Elicio objasnila je značaj ovakvih događaja.


Nama je veoma bitna komunikacija i dobri odnosi sa lokalnom zajednicom.  Do sada smo imali vrlo lepu saradnju, a želimo da se tokom perioda izgradnje nastavi. O svim bitnim događajima tokom izgradnje informisaćemo građane putem lokalnih medija, sajta i društvenih mreža, ali isto tako i u direktnoj komunikaciji sa građanima – rekla je Isailovićeva.


/////